Gudrais Salamans reiz teicis: „Pievērs savas ausis un uzklausi gudrības vārdus un iespied dziļi savā sirdī manu mācību!” (Salamana pamācības 22:17). Dziļi sirdī, lai neaizmirstu, dziļi sirdī, lai šie gudrības vārdi vienmēr būtu kopā ar Tevi!

Bērni svētdienskolā, kristīgās mācības stundās, baznīcā, mājās sadzird Dieva gudrības vārdus. Bet kā tos iespiest dziļi sirdī? Viens no veidiem, kā Dieva vārds paliek sirdī, ir, ka zinām to no galvas. Angļu valodā tas pat tiek apzīmēts ar „to know by heart” – zināt no sirds. Pieredze liecina, ka vēl labāk teksts iegulstas atmiņā, ja iemācāmies dziesmu ar šī teksta vārdiem. 

„Dziļi sirdī” ir LBDS Svētdienskolu apvienības projekts, kurā autori aicināti veidot dziesmas bērniem ar Bībeles vārdiem. Lai tajos izteiktie Dieva apsolījumi un norādījumi iespiežas dziļi sirdī lieliem un maziem. Lai tajos izteiktā Dieva pielūgsme ir atgādinājums slavēt Viņu, pateikties un pielūgt – katram, kas Viņu jau pazīst, un visiem, kas Viņu vēl iepazīs. Tā ir mūsu dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā! 

Visa Latvija slavē To Kungu